Submarine

SBM Derin ve İleri
Koçluk ve Liderlik Programları

En doğru ve güncellenmiş bilgiyi deneyimsel olarak öğretme ortamı oluşturmak ana felsefemizdir. Bakış açımız; koçluk ve liderlik ile ilgili tüm zihniyet ve beceri modelinin kana karışması ve programlar sırasında içselleştirilmesidir.

Business Coaching Advantage ™

Temel (Essentials) ve sertifikasyon programı

Koçluk Programları

Takım koçluğu, liderlik ve mentor koçluk programı

Liderlik Programları

Temel liderlik (Değişim), İleri liderlik (Dönüşüm) programı
Submarine

Business Coaching Advantage Programı

Business Coaching Advantage Programı benzersiz, kolayca kullanılabilen koçluk araçları sağlayan, kurumsal hayata yönelik etkili bir koçluk eğitim programıdır.

1

Business Coaching Advantage Temel (Essentials) Programı

2

Business Coaching Advantage Sertifikasyon Programı

Submarine

Koçluk Programları

Takım Koçluğu

Takım Koçluğu programı kurum içinde birbiri ile iş ilişkisi olan ve iş sonuçlarını üretmede iş birliği içinde olan kişilerin, ilişki derinliğini, kalitesini artırmaya hizmet eden bir programdır.

Detaylı Bilgi

Liderlik Koçluğu

Liderlik Koçluğu; kurumsal hayatın içinde kendilerine ve diğerlerine liderlik etme gerekliliğine sahip tüm yöneticilerin değişim yaşadığı her dönemde, kişinin potansiyelini fark etmesi sürecidir.

Detaylı Bilgi

Mentor Koçluk

Profesyonel koç olma yolculuğunda olan ve ICF akredite koç olmanın bir gereği olarak mentor koçluk hizmeti ile koçluk becerilerini geliştirmek ve derinleştirmek üzerine yoğunlaşmış bir programdır.

Detaylı Bilgi

Submarine

Temel Liderlik (Değişim) Programları

Kendime Liderlik

Kendime Liderlik Programı; bireyin kendini, değerlerini, güçlü ve gelişim alanlarını, istek / arzu ve hedeflerini tanıması, anlaması ve öz gözlem ile seçimlerini fark etmesini sağlar.

Detaylı Bilgi

Başkalarına Liderlik

Başkalarına Liderlik Programı ile yöneticiler, bu becerileri kullanan profesyonel çalışanlar yaratabilirler. Öğrenme ve gelişimlerine katkı sağlayacak zihniyet ve beceri modelini geliştiren bir programdır.

Detaylı Bilgi

Sisteme Liderlik

Sisteme Liderlik Programı; kişilerin bir bütünün parçası olduğunu ve bu bütünü koruyabilmek adına olumlu etkin ilişkiler çerçevesinde gelişim ve performanslarının artırılması sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi qqqq

Submarine

İleri Liderlik (Dönüşüm) Programları

Çeviklik (Agility)

Çeviklik Programı liderlerin; adanmışlığı, inovasyonu, işbirliğini, değer yaratmayı, iletişimi, kontrollü hızı ve etkiyi hayata geçirebilecek becerilerini geliştiren bir programdır.

Detaylı Bilgi

Duygusal Dayanıklılık (Resilience)

Dönüşüm için içsel bir derinleşme ve kabullenme gerekir. Duygusal dayanıklılık da içsel kabullenme ve öğrenme ile gelişebilen bir olma sürecidir.

Detaylı Bilgi

İnovasyon

İnovasyon iklimine ve zihinsel sürecine liderleri hazırlamayı öngören bir programdır. Ekonomik ve sosyal katma değer yaratan fikirlerin paylaşıldığı ve üretildiği ortamın sağlanmasında her bir kişinin etkisinin olduğu vurgulanır.

Detaylı Bilgi