An’da Satış Koçluğu

An’da Satış Koçluğu

An’da Satış Koçluğu programına koçluk temeli olsun ya da olmasın, ekip yöneten / satış denetleyen / gözlemleyen ve satış performansından sorumlu herkes katılabilir.

An’da Satış Koçluğu Programı Sonrası Kazanımlar

 • Farkındalık
 • Performans
 • Gelişim
 • Satış artışı
 • Verimlilik

Program Süresi

 • 2 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

An’da Satış Koçluğu Programı

İki günlük programda; temel koçluk becerileri kullanılarak satış konuşması/görüşmesinde satış becerilerini geliştirmeye odaklı satış koçluğu görüşmesi becerileri ele alınır. Satış görüşmeleri gözlemlendikten sonra satışa katkısı olan ve satışı engelleyen davranışların satıcı tarafından fark edilmesini sağlayan koçluk görüşmeleri nasıl yapılır, bir öğreti sistematiğine nasıl dönüştürüleceği koçluk becerileri ile içselleştirilir. Kısa süreli koçluk uygulaması için Anında / Zamanında / Anbean koçluk çerçevesinde bir bakış açısı kazanılması sağlanmaktadır.

An’da Satış Koçluğu Eğitim Programının Amacı
 • Ekiplerinin satış yaparken ve/veya işlerini icra ederken fırsat ve gelişim noktalarını – An’lara odaklanarak – gözlemleyebilmek
 • Koçluk duruşuyla kişilerin güçlü ve gelişim alanlarını fark etmesini sağlayacak becerileri edinmek
 • Satış görüşmesi sonrası yapılan koçluk konuşmalarını öğrenme ve motive olma aracına dönüştürmek
 • Ekibindekilere en uygun şekilde geri bildirim verebilmek
 • Planlı koçluk görüşmelerinden farklı olarak kısa süreli koçluk görüşmeleri yapabilmek
Kimler An’da Satış Koçluğu Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • Satış ekibi yöneticileri
 • Satışı ve satışçıyı denetleyenler
 • Satışı ve satışçıyı gözlemleyenler
 • Satışçıya geri bildirim verenler
 • Satışçıların performansını artırmak isteyenler
An’da Satış Koçluğu Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • Satış Koçu kimliğine dair yeni bir bakış açısı
 • Mentorluk – Yöneticilik – Koçluk kavramlarındaki geçişler
 • Yöneticinin söyleyen değil fark ettiren duruşu
 • Ekiptekilerin gelişim alanlarına dair kısa sürede derin farkındalıklar
 • Hemen hayata geçirilebilecek uygulanabilir yöntemler
 • Performans ve satış artışı
 • Zamandan tasarruf
 • Sorun getiren değil çözüm üreten ekipler
 • Ekiptekilerin koçluk duruşuna uyumlanması
 • Planlı koçluk görüşlerinin verimliliğinin artması
 • Sürekli gelişen-geliştiren yöneticiler ile öğrenme ortamı oluşturmak
An’da Satış Koçluğu Eğitim Programı Yöntemi

An’da Satış Koçluğu program salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

An’da Satış Koçluğu Eğitim Programı İçeriği
 • Anında / Zamanında / Anbean satış yönetimi
 • Zihniyet kavramı
 • ASK becerileri
 • Gözlem
 • İdeal satış süreci (Şirketin satış adımları)
 • Soru sorma
 • Dinleme seviyeleri
 • Geri bildirim
 • Eylem planı tasarlama
 • Eylemlerin takip sistemi
 • Acil durum soru kiti
 • Odaklanma çerçevesi
 • Yüz yüze olmayan An’da Satış Koçluğu