Başkalarına Liderlik

Başkalarına Liderlik

Başkalarına Liderlik Programı ile bireyin başkalarının değerlerini, güçlü ve gelişim alanlarını, istek/arzu ve hedeflerini tanıması, anlaması ve başkalarına bu liderlik becerilerinin kazandırılması sağlanır.

Başkalarına Liderlik Programı Sonrası Kazanımlar

 • Gelişmek
 • Geliştirmek
 • Koçluk
 • Liderlik
 • Etkileme

Program Süresi

 • 2 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

Başkalarına Liderlik Programı

Bu program ile yöneticiler, bu becerileri kullanan profesyonel çalışanlar yaratabilirler. Öğrenme ve gelişimlerine katkı sağlayacak zihniyet ve beceri modelini geliştiren bir programdır.

Başkalarının duygu ve düşüncelerini etkileyebilme kapasitesini geliştiren bir programdır.

Başkalarına Liderlik programı, “Başkalarına ilham veren ve başkalarını geliştiren liderlik” yaklaşımıyla farkındalığı artıran Temel Liderlik Programı’nın ikinci basamak eğitimidir.

Başkalarına Liderlik Eğitim Programının Amacı

Hızlı ve çoğu zaman yoğun baskı altında üretmek durumunda olan kurumlarda “Başkalarına Liderlik Programı” ile yöneticilerin;

 • Başkalarını ve ortamı okuyarak diğerlerinin farkında olmadıklarını fark etmesi, keşfetmesi ve ilham kaynağı olmalarını sağlaması
 • Sorundan daha çok çözüm odaklı yaklaşıma odaklanması
 • Çevresindeki her bireyin öğrenme, gelişimine katkı sağlaması
 • Farklı seçenek ve bakış açılarının zenginliğine ulaşması
 • Başkalarına cesaret, özgüven, duygusal dayanıklılık, yaratıcılık ve adanmışlık ruh hallerinin kazandırılması
 • Başkalarının duygu ve düşüncelerini olumlu etkileyebilme becerilerinin kazanılması
 • Liderlik yapılan kişinin hayatının tüm bölümlerinde doyuma ulaşmasını sağlaması
 • Performans hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaması
 • Başkalarının duygu ve değerlerinin fark edilmesi için gerekli becerilerin benimsenmesi
 • Diğer kişilerin yaşam dengesinin kurulmasına ve yaşam amacının netleştirilmesine katkı sağlaması
Kimler Başkalarına Liderlik Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • Kendime Liderlik programını tamamlayanlar
 • Diğer insanlarla olan ilişki kalitesini derinleştirmek ve diğer kişilerin duygu, düşünce ve değerlerini anlamak isteyenler
 • Etki alanı geniş ve güçlü olanlar
 • Başkalarının öğrenme ve gelişimine katkı sağlama sorumluluğu olanlar
 • Diğerlerinin farklılıklarını hoşgörü ile karşılayarak ilişki sürecine liderlik etmek isteyen yöneticiler
Başkalarına Liderlik Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • Kişinin geleneksel yöneticilik ile koçluk arasındaki farkları anlaması
 • Başkalarına liderliğin faydasını ve etkisini fark etme
 • Liderlik yaklaşımını netleştirme
 • Başkalarına liderlik sürecini öğrenme
 • Yönetici liderliğinde, çalışanların iş sürecinde gelişim alanlarını fark etmeleri ve performanslarını yükseltmeleri için gereken yaklaşımları benimseme
 • Liderlik uygulamaları ile işletmelerde öğrenme sürecinin nasıl hızlanacağını kavrama
 • Usta çalışan sayısını arttırmak için koçluk yaklaşımını benimseme
 • Çalışanların kişisel/mesleki gelişimlerini hızlandıracak yöntemleri kullanmayı öğrenme
 • Kişilerin doyuma ulaşmalarını, hayatlarında dengeyi bulmalarını ve duygularını fark edip kontrol edebilme becerilerini geliştirmelerini sağlama
 • Derin dinleyebilme
 • Güçlü Soru sorma becerilerini geliştirme
 • Geri bildirimi, gelişim aracı olarak kullanabilme
 • Tüm bu konulara koçluk bakış açısı ile yaklaşabilme
Başkalarına Liderlik Eğitim Programı Yöntemi

Başkalarına Liderlik Programı salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir “sistem” olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Başkalarına Liderlik Eğitim Programı İçeriği
 • Başkalarına Liderlik nedir?
 • Geleneksel yöneticilik, mentorluk ve liderlik arasındaki farklar
 • Odak-Niyet-Zihniyet-Davranış-Beceri modeli
 • Zihniyet Kavramı
 • Öğrenen Zihniyet – Yargılayan Zihniyet
 • Bağ – Ortam – Bağlam
 • Başkalarına Liderlikte etkin dinleme becerisi
 • Başkalarına Liderlikte etkili ve derin sorular
 • Liderlik uygulamaları
 • Değişim nedir? Değişime bakış açımız
 • Güçlü yönleri görebilme
 • Geri Bildirim nedir? Uygulamalar
 • Takdir nedir?
 • Eylem Planı
 • Liderlik araçları / Liderlik uygulamaları