Business Coaching Advantage Temel (Essentials)

Business Coaching Advantage (Essentials)

Business Coaching Advantage Programı benzersiz, kolayca kullanılabilen koçluk araçları sağlayan, kurumsal hayata yönelik etkili bir koçluk eğitim programıdır.

Business Coaching Advantage Programı Sonrası Kazanımlar

 • Koçluk
 • Liderlik
 • Değişim
 • Zihniyet
 • Koçvari yöneticilik

Program Süresi

 • 3 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

Business Coaching Advantage (Essentials) Programı

Bu program eksiksiz, pratik ve yoğun bir öğrenme deneyimi sunarken sağlam bir kurumsal koçluk teorisini beceri geliştirme, alıştırma ve uygulamayla dengeler. Etkin liderlik koçluğunu içeren tüm unsurları Zihniyet, Dinleme – Sorma – Söyleme becerilerini içselleştirerek bireylerin bu zihniyet ve becerileri hayatın her alanında kullanabilmelerini sağlamaktadır.

Business Coaching Advantage Programı ile
 • Koçluk zihniyet ve bakış açısının geleneksel yönetim bakış açısından farkı ve faydalarının ortaya konması
 • Bir koçun bakış açısının, çalışanların performansını geliştirirken kullandıkları zihniyet modelinin deneyimlenerek öğrenilmesi
 • Koçvari zihinsel duruşların ( GÖR, ESNET, DESTEKLE) bilinçli kullanılması
 • Koçvari bir yönetici ve lider duruşun nasıl sergileneceği
 • Koçvari derin dinlemenin nasıl olduğu ve yapıldığı
 • Koçvari güçlü soruların nasıl kullanıldığı
 • Farkındalık yaratarak işin nasıl ilham verici olarak yaptırıldığı
 • Yapıcı ve olumlu geribildirim ile takdirin nasıl verileceği
 • Koçvari bir yönetici olarak performansın ve çalışanlarla ilişkilerin etkin bir lider olarak yönetilmesi
Kimler Business Coaching Advantage Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • Daha önce koçluk eğitimi almayan ya da kısa süreli almış olanlar
 • Ekiplere koçluk becerileri ile liderlik yapmak durumunda olan yöneticiler
 • Yeni atanan yöneticiler
 • İnsan kaynakları iş ortağı, kurumsal gelişim danışmanları, eğitim ve öğrenme uzmanları veya şirket içi danışmanlar
 • Şirket içi koç veya dışardan profesyonel koçlar
 • Uzman danışman
 • Koçluk ve diğer liderleri geliştirmeye odaklı liderler
 • Kalitesi ve derinliği olan bir program isteyenler
 • Uluslararası kabul görmüş bir kurumdan hızlı bir şekilde koçluk kimliğine sahip olmak isteyenler (BCA Essentials + Practicum – Part 1 tamamlayanlar.
 • (WABC® – RCC ®akreditasyonu
 • ICF akreditasyonuna giden gelişmiş bir yolda devam etmek isteyenler
Business Coaching Advantage Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • Uluslararası test edilmiş ve ispatlanmış içerik, temelinde kurumsal koçluk teori ve uygulaması olan ve kolay kullanılır modeller ve araçlar içeren kapsamlı araçlar
 • Koçluk sürecinin derinlemesine incelenmesi ve bir kurumsal koç için uzmanlık becerileri, becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak için etkili geri bildirim
 • Çalışanın iş bağlamına odaklanma (dış dünya) ve sürecin bir parçası olarak uzmanlık alanını nasıl kullanacağı konusunda pratik yol gösterme
 • Çalışanın kişisel bağlamına (iç dünya) ve performans ve sonuçlar üzerindeki etkisine dikkat etme, uygulamalarla verimliliğini arttırmasına yardım etme
 • Karşılarına çıkacak farklı değişimlere yönelik iç görüler, pratik modeller ve araçlarla koçluk sürecinin parçası olan öğrenme ve değişimi kolaylaştırma
 • International Coach Federation ( ICF) ve Worldwide Association of Business Coaches® kurumu(WABC®) tarafından tanınan bir koç yetiştirme programı olan Business Coaching Advantage ile tamamlanması gereken “Devamlı Koçluk Eğitimi Kredi Saatleri” ‘nden 21 saat kazanma
 • BCA mezunları ( BCA Essential + Practicum – Part1 ) Worldwide Association of Business Coaches® kurumundan Level 1 Registered Corporate Coach® (RCC®) unvanını almaya hak kazanma
 • Liderlere aşikar olanın ötesini görmeleri için yardım etmek -karmaşık iş bağlamı kadar iç dünyalarını da okumak ve cevap verme
 • Liderleri yeni öğrenme için esnetmek – ileriyi düşünmek ve dinamik olmayı gerektiren durumlarda harekete geçmelerine yardımcı olma
 • Liderleri desteklemek – benzeri yaşanmamış değişim süreçlerinde liderlik yapmak, icra etmek ve yeni ve zor seçimleri yapma
 • Kaliteli ve derinliği olan bir koçluk programına katılma
Business Coaching Advantage Eğitim Programı Yöntemi

Business Coaching Advantage Temel (Essentials) Program salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir “sistem” olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Business Coaching Advantage Eğitim Programı İçeriği
 • SEE (GÖR) Zihinsel duruşu
 • Gör – Esnet-Destekle’nin koçluğa etkisi
 • EDÖP Döngüsü
 • Bağ-Ortam-Bağlam ( 3 C Modeli )
 • C Değişimi
 • Eski C / Yeni C
 • ASPIRING Zihniyeti
 • Liderlikte 3S modeli
 • Değerler ve değerleri dinleme
 • 5C Konuşma akışı
 • 3 Beceri dinleme, soru sorma, söyleme
 • Zihniyet modelleri
 • ESNET zihinsel duruşu
 • Değişim ve öğrenme
 • Dış dünyadaki ve iç dünyadaki bağlam
 • Yapıcı geri bildirim alma ve verme becerisi
 • Duygular
 • Aşağı / yukarı sarmal
 • DESTEK zihinsel duruşu
 • Güçlü yönler
 • Gördüğünü söyleme ve yapıcı geri bildirim
 • Süreçte liderlik koçluğu
 • Takdir becerisi
 • Koçluk uygulamaları / Demolar
 • Eylem planı