Çeviklik (Agility)

Çeviklik (Agility)

Çeviklik (Agility) Programı çevikliği birey, liderlik, takım ve kurum açısından değerlendirmektedir. Çeviklik Programı liderlerin; adanmışlığı, inovasyonu, işbirliğini, değer yaratmayı, iletişimi, kontrollü hızı ve etkiyi hayata geçirebilecek becerilerini geliştiren bir programdır.

Çeviklik (Agility) Programı Sonrası Kazanımlar

 • Çeviklik
 • Ataklık
 • Eylem
 • Sonuç
 • Agility liderlik

Program Süresi

 • 2 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

Çeviklik (Agility) Programı

Liderlikte çevikliğin daha detaylı ele alındığı programda, çevik bir liderin sahip olması gereken zihniyet modeli, davranış ve beceri örnekleri ve tüm teorisi ile incelenmektedir. Aynı zamanda bu program ile liderler, yeni bir organizasyon formuna liderlik ederek günümüz organizasyonlarının ihtiyacını karşılayabilecek yetkinliklere sahip olacaklardır.

Çeviklik (Agility) Eğitim Programının Amacı

Bu eğitim programıyla liderler, nasıl ÇEVİK bir lidere dönüşecekleri bilgisine sahip olup bunu uygulamalarla içselleştirecekler ve ÇEVİK liderlik becerileriyle ÇEVİK bir takım kültürünü nasıl ortaya çıkarabileceklerini öğrenme fırsatı bulacaklardır. Bu program ile liderlerin;

 • Kurumlarda hızlı karar almanın önüne geçen hiyerarşik yapıdan uzaklaşmaları
 • Bireysel egodan sıyrılıp kolektif egoyu yaratabilmeleri
 • Çevik liderliğin tanımı ve destekleyen anlamı derinleştirmeleri
 • Çevik lider zihniyetini benimsemeleri
 • Çevikliğin ana unsurlarını içselleştirmeleri
 • Öğrenen ve gelişen organizasyonu oluşturmaları
 • Kuruma olan aidiyeti artırmaları
 • Bireylerin kendi kendine gelişme sorumluluğunu almalarını sağlamaları
 • Etkili ve hızlı harekete geçebilmeleri
Kimler Çeviklik (Agility) Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • Temel liderlik eğitimine katılmış yöneticiler
 • Deneyimli yöneticiler
 • Üst düzey yöneticiler
 • Takım liderleri
Çeviklik (Agility) Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • Bilinçli ve hızlı olabilme becerisi
 • Çevikliğin bulaşıcı ve ilham verici enerjisi
 • Adanmışlığı yüksek etkili karar alabilen bir bireye dönüşme ve dönüştürme
 • Zihniyet değişimi adımları
 • Bakış açısı değişimi
 • ÇEVİK ve düşündüren sorular sorabilme becerisi
 • Motivasyon artışı
 • Performans artışı
 • Açıklık, netlik ve şeffaflık artışı
 • AN’da geri bildirim verebilme
 • Hızlı karar alabilme
 • Tüm hayatta uygulanabilir beceriler kazanmaları
Çeviklik (Agility) Eğitim Programı Yöntemi

Çeviklik (Agility) Programı salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, interaktif ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Çeviklik (Agility) Eğitim Programı İçeriği
 • VUCA Dünyası ve geleneksel yöneticilik
 • Çevik liderlik tanımı ve geleneksel yöneticilikten farkları
 • Neden Çeviklik?
 • Çeviklik testi
 • Çevik modeli ( zihniyet, davranış ve hız )
 • Çevik zihniyet modeli
 • Çevikliğin kilit kelimeleri
 • AN’da « geri bildirim » kültürü yaratma
 • Etkili ve hızlı karar alma
 • Çevik takımlar ( Scrum )
 • Johari Window modeliyle bireysel analiz
 • Takım etiketleri
 • Çevik takım modeli
 • AN’da soru sorma becerisi