Duygusal Dayanıklılık (Resilience)

Duygusal Dayanıklılık (Resilience)

Değişimden sürekli olan davranışa dönüşüm yaşamak hem tutarlılığı hem de devamlılığı sağlar. Dönüşüm için içsel bir derinleşme ve kabullenme gerekir.

Duygusal Dayanıklılık (Resilience) Programı Sonrası Kazanımlar

 • Duygusal dayanıklılık
 • Motivasyon
 • Duygu yönetimi
 • Zorlukla başa çıkma
 • Zihniyet

Program Süresi

 • 2 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

Duygusal Dayanıklılık (Resilience) Programı

Duygusal dayanıklılık da içsel kabullenme ve öğrenme ile gelişebilen bir olma sürecidir. Değişime hızlıca tepki değil, cevap verebilmek verimliliği ve etkiyi büyük ölçüde güçlendiren bir araçtır.

Değişimler esnasında deneyimlenen duyguların genel olarak olumsuz olduğu bilgisinden yola çıkarak kişilerin üzerinde yarattığı etkiler; motivasyon kaybı, aidiyet azalması, iletişimde ve ilişkilerde karmaşıklık, performans azalması ve huzursuzluk olarak özetlenebilir. Duygusal Dayanıklılık programı liderlerin tüm bu olumsuz duygularla başa çıkması ve tıpkı yere düşen bir topun geri sekmesi gibi tekrar ayağa kalkıp bırakılan yerden güçlenerek devam etmesi için liderlere, en büyük üstelik de geliştirilebilen bir yol sunar.

Duygusal Dayanıklılık (Resilience) Eğitim Programının Amacı

Bu program ile liderlerin:

 • Duygusal dayanıklılığın tanımını kavramaları
 • Tetikleyen olaylardan etkilenme eşiklerini yükseltmeleri, aşırı duyarlılığı dengelemeleri
 • Duygusal dayanıklılık becerisini geliştirmeleri
 • Değişime hızlıca cevap verebilmeleri ve bu davranışları devamlılığa dönüştürmeleri
 • Olumsuz duygular ile başa çıkabilmeleri, duyguların olumsuz etkisini bertaraf edebilmeleri
 • Anda motivasyonu sağlayabilmeleri
 • İş ve özel hayatlarında kriz anına liderlik edebilmeleri
 • En zor zamanlarda duruma adapte olarak motivasyonu ve performansı yükselten liderler olabilmeleri
 • Duygusal dayanıklılıkta kendilerini güçlendirebildikleri gibi başkalarına da ilham olan liderler olabilmeleri amaçlanmaktadır
Kimler Duygusal Dayanıklılık (Resilience) Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • Temel Liderlik eğitimine katılmış yöneticiler
 • Zor koşullar içinde olan tüm çalışanlar
 • Yeni ve sorumluluğu artan yöneticiler
 • Takım liderleri
Duygusal Dayanıklılık (Resilience) Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • Değişim anlarında anda olabilmek ve muhakeme yapabilme
 • Duyguları tanımlama ve yönetme
 • Değişim yolculuğunda hangi aşamada olunduğunun farkındalığı ve etkisi
 • Zihniyet değişimi
 • İlişkilerde empatik olabilme
 • İyimser ve olumlu bakış açısı ve tutum kazanımı
 • Değerler ve güçlü yanlar farkındalığı ve duygusal dayanıklılıkta etkileri
 • Bakış açısı değişimi
 • Motivasyon, aidiyet ve performans artışı
 • Kalıcı duygusal dayanıklılığa dönüşüm
Duygusal Dayanıklılık (Resilience) Eğitim Programı Yöntemi

Duygusal Dayanıklılık (Resilience) Programı salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Duygusal Dayanıklılık (Resilience) Eğitim Programı İçeriği
 • “Duygusal dayanıklılık” tanımı
 • Neden “Duygusal dayanıklılık?”
 • Değişim eğrisi
 • Konfor alanı çalışması
 • Madde mi mana mı? (Neden Modeli)
 • Zihniyet testi
 • Yargılayan – öğrenen zihniyet
 • Alışkanlıklar ve bilinçdışı aktarım
 • ODAK (Dikkat)
 • Değerler
 • Duygusal dayanıklılığı güçlendirecek üç yol
 • Duygusal Bilgelik
 • KOTTER değişim modeli
 • İç ve dış engeller
 • Duygusal dayanıklılık formülü
 • Takımlarda “Duygusal dayanıklılık” oluşturabilmek ve ilişkileri iyileştirmek
 • Güçlü yönler