Etkin Toplantı Yönetimi

Etkin Toplantı Yönetimi

Etkin Toplantı Yönetimi; iletişim alanı olan toplantıları akışında etkili ve etkin yönetebilmeyi sağlayan bilinç, farkındalık ve becerileri kazanmanızı ve bunları uygulamanızı sağlayabileceğiniz bir programdır.

Etkin Toplantı Yönetimi Programı Sonrası Kazanımlar

 • Zaman yönetimi
 • Pratiklik
 • Verimlilik
 • İletişim becerileri
 • Amaç yönetimi

Program Süresi

 • 2 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

Etkin Toplantı Yönetimi Eğitim Programının Amacı
 • Toplantı öncesi ön hazırlıkların toplantıya faydasının anlaşılması
 • Toplantı esnasında karşılaşabileceğiniz toplantıyı olumsuz etkileyebilecek durumlara önceden hazırlıklı olabilme
 • Toplantının amaca hizmet etmesi konusunda bilinçli yaklaşımı kazanabilme
 • Etkili ve etkin toplantı yönetebilmek için gerekli becerilerin kazanılması
 • Etkin toplantı yönetimi ile verimli, anlaşılır ve hedefe odaklı toplantıları yaratabilme
 • Toplantının verimini ve iklimini etkileyen unsurları içselleştirme ve uygulayabilme becerisini kazanma
Kimler Etkin Toplantı Yönetimi Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • Her seviyedeki orta ve üst düzey yöneticiler
 • Satış yöneticileri
 • Çok sık toplantı yapmak durumunda olan tüm profesyoneller
Etkin Toplantı Yönetimi Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • Toplantı öncesi hazırlıkların ve akışın oluşturulmasında pratiklik ve hazırlıklı olma
 • Zamanı etkin ve verimli yönetebilme
 • Toplantıdaki atmosferi ve kişileri görebilme ve duyabilme becerisini kazanma
 • Toplantıdaki uyumu yönetebilme
 • Toplantının amacına hizmet edebilmesi
Etkin Toplantı Yönetimi Eğitim Programı Yöntemi

Etkin Toplantı Yönetimi Programı salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Etkin Toplantı Yönetimi Eğitim Programı İçeriği
 • Zamanı etkin kullanma ve yönetme
 • Toplantıların yoğunluğu ile çıktıların optimum dengesi
 • Toplantı gündemi oluşturma ve odağında kalabilme becerisi
 • Toplantıda konuşulan konu başlıklarında muhatapların rolü ve önemi
 • Toplantı yapılması konusunda bilgilendirme süreci ve sürecin takibi
 • Elde edilen / ortaya çıkan fikir veya düşüncelerin hayata geçirilmesi ile ilgili metodlar
 • Toplantı yönetiminde etkin iletişim kurma becerisi (Dinleme – Soru Sorma – Söyleme)
 • Katılımcıların birbirine alan yaratması
 • Toplantıda sinerji oluşturma ve birlikte hareket edebilme
 • Beyin Fırtınası nasıl yapılmalı? Sonucu ve etkisi ne olmalı?
 • Katılımcıların yetkinliklerini ve potansiyellerini toplantıya aktarabilme becerisi
 • Kişisel özelliklerimiz ve kişilik yapımız toplantıları nasıl etkiler?
 • Bir katılımcı olarak benim, diğer katılımcılar üzerindeki etkim ne?
 • Toplantının odağı ile benim odağım hizada mı?
 • Toplantılarda dil temizliğinin getirdiği kazanımlar