İnovasyon

İnovasyon

İnovasyon iklimine ve zihinsel sürecine liderleri hazırlamayı öngören bir programdır.

İnovasyon Programı Sonrası Kazanımlar

 • Farklı bakış açısı
 • İnovasyon
 • Yenilik
 • Yaratıcılık
 • Muhakeme

Program Süresi

 • 2 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

İnovasyon Programı

Ekonomik ve sosyal katma değer yaratan fikirlerin paylaşıldığı ve üretildiği ortamın sağlanmasında her bir kişinin etkisinin olduğu vurgulanır.Bu etkiyi, bu iklimi nasıl pozitifte tutabileceklerinin farkındalığını yaşanılarak içselleştirir.

İnovasyon Eğitim Programının Amacı

Bu program ile liderlerin:

 • İnovasyon algısının ve anlamının netleşmesi
 • İnovasyon iklimini / kültürünü oluşturması
 • Diğerleri üzerinde inovatif düşünce becerilerini geliştirerek inovasyon alanında katkı sağlamasını desteklemesi
 • İnovasyon cesareti oluşturması
 • Kişilerin eşikleri atlayarak inovasyonun hayata taşınmasının sağlanması
Kimler İnovasyon Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • İnovasyon zihniyeti ile liderlik etmek isteyen tüm yöneticiler
 • Takım liderleri
 • Proje yöneticileri ve takım üyeleri
 • Ar-Ge yöneticileri ve çalışanları
 • Çalışanların inovatif yaklaşımda olmasını isteyen herkes
İnovasyon Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • Liderlerin ve tüm çalışanların yenilikçi zihniyette olmaları
 • Karlılık
 • İnovasyon kültürünün oluşturma
 • Kolektif düşünsel potansiyeli açığa çıkartma
 • Derin demokrasi kültürü oluşturma
 • Çalışan verimliliğini arttırma
 • İnovatif yapılanma
İnovasyon Eğitim Programı Yöntemi

İnovasyon Programı salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir “sistem” olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

İnovasyon Eğitim Programı İçeriği
 • İnovasyona nasıl tepki veririz?
 • İnovasyon tanımı
 • İhtiyaçlar ve inovasyon
 • İnovasyon motivasyonu ve değerler
 • İnovasyon algoritması
 • İnovasyon iklimi ve kültürü
 • İnovasyonda ben nasıl olmalıyım?
 • İnovasyon zihniyeti
 • Yaratıcı düşünme
 • Hayatın her alanında inovasyon
 • İnovasyon örnekleri