Kendime Liderlik

Kendime Liderlik

Kendime Liderlik Programı; bireyin kendini, değerlerini, güçlü ve gelişim alanlarını, istek / arzu ve hedeflerini tanıması, anlaması ve öz gözlem ile seçimlerini fark etmesini sağlar.

Kendime Liderlik Programı Sonrası Kazanımlar

 • Farkındalık
 • Kendini tanıma
 • Liderlik
 • Değişim
 • Zihniyet

Program Süresi

 • 2 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

Kendime Liderlik Programı

“Liderlik, Kişinin Kendisinden Başlar” yaklaşımıyla farkındalığı ve kişide öz gözlemi artıran bu program, Temel Liderlik Programı’nın ilk basamak eğitimidir.

Kendime Liderlik Eğitim Programının Amacı

Hızlı ve çoğu zaman yoğun baskı altında üretmek durumunda olan kurumlarda “Kendime Liderlik Programı” ile yöneticiler:

 • Kişisel farkındalıklarında derinleşme
 • Bireysel liderliklerini keşfetme
 • Değerlerini, ona uygun yaşamayı öğrenme ( niçin? )
 • Hedeflerini belirleyip odak ve önceliğine alma ( ne? )
 • Güçlü yanlarını bilinçli olarak kullanma ( nasıl? )
 • Kendilerine liderlik etme farkındalığı ve beceri modelini geliştirme
 • Değişim, bireyin kendisinden başlar bakış açısına örnek olma
 • Kendini bilen ve neye “evet”, neye “hayır” diyebilmeyi netleştirmeyi sağlar
Kimler Kendime Liderlik Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • Bireysel farkındalık ihtiyacı hissedenler
 • Kurumsal hayatta yönetici adayları
 • Yeni yöneticiler
 • Hayatını daha verimli ve tatmin yaşamak isteyenler
 • Yaptıkları ile çıktıları arasında ilişkilendirme zorluğu çekenler
 • Sistemin gerilimi ile kendi iç dünyasındaki gerilim arasında sıkışmış hissedenler
Kendime Liderlik Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • Kişinin değerlerini, güçlü yanlarını, hedef ve arzularını, inançlarını, varsayımlarını, bakış açılarını, derinlik içinde yaşayarak keşfetmesi, tüm bunlara uyumlu yaşamayı seçmesi
 • Kişinin her şeyin kendisinden mümkün olduğunu fark etmesi
 • Yaşamını kendi seçimleri ile kendisinin belirleyebileceği süreci başlatması
 • Kişinin yaşam amacını keşfetmeye başlaması
 • Yaşam amacına ulaşmayı hedefleyen bir yaşam tarzının açığa çıkması
 • Değerleri ile ahenkli yaşamanın iç huzuru ve tatmini
 • Tutarlı ve istikrarlı olmanın olumlu algısı
 • Güçlü yanlarını hedeflerine yönlendirmesinin sonucu ortaya çıkan özgüven ve verimli olma, işe yararlılık duygusu
Kendime Liderlik Eğitim Programı Yöntemi

Kendime Liderlik Programı salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Kendime Liderlik Eğitim Programı İçeriği
 • Lider Kimdir? Liderlik nedir? İdeal Lider kimdir?
 • Liderliğin 3 boyutu
 • Kendine Liderlik Etmek ve tanımı
 • Bireysel liderlikte zihniyet
 • Değişim ve değişim ile ilişkimiz
 • İç Benlik İşleme Sistemi
 • Liderliğin 3 temel unsuru
 • Hedefler ve arzular
 • Güçlü Yanlar
 • Değerler
 • Zihniyet ve yenisi nasıl oluşturulur
 • Liderlik Enerjileri ve bizi şekillendirme gücü
 • Eylem planı