Keşfedici Geri Bildirim

Keşfedici Geri Bildirim

Keşfedici Geri Bildirim programı; katılımcının iletişim kurduğu herkesin bireysel öğrenmelerini, gelişim ve olumlu değişim süreçlerini destekleyecek öğretileri kapsar.

Keşfedici Geri Bildirim Programı Sonrası Kazanımlar

 • Gelişim
 • Olumlu değişim
 • Etkileşim
 • İçsellik
 • Yönetim tarzı

Program Süresi

 • 2 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

Keşfedici Geri Bildirim Programı

Yapıcı etkileşim ortamı yaratarak, bireylerin; yansıtma, geri bildirme ve sorarak, güçlü yanlarını keşfederek, daha iyi olabilecekleri alanları geliştirmeyi sağlayacak beceri modelini oluşturmaktadır.

Keşfedici Geri Bildirim Eğitim Programının Amacı
 • Geri bildirim zihniyet ve bakış açısının geleneksel yönetim bakış açısından farkı ve faydalarının ortaya konması
 • Geri bildirim iklim ve kültürünün oluşturulması
 • Bir yöneticinin geri bildirime ve gelişmeye nasıl baktığı ve hangi zihniyette olması gerektiğinin deneyimlenerek öğrenilmesi
 • Geri bildirimde zihinsel duruşların (GÖR, ESNET, DESTEKLE) bilinçli kullanılması
 • Geri bildirim veren bir yönetici ve lider duruşunun nasıl sergileneceği
 • Geri bildirimde dinlemenin yeri ve nasıl yapıldığının deneyimlenerek öğrenilmesi
 • Geri bildirimde derin ve güçlü soruların nasıl kullanıldığı
 • Farkındalık yaratarak işin nasıl ilham verici olarak yaptırıldığı
 • Yapıcı ve olumlu geri bildirim ile takdirin nasıl verileceği
Kimler Keşfedici Geri Bildirim Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • Yöneticiler
 • Takım liderleri
 • İnsan kaynakları
 • Uzmanlar
 • Geri bildirim kültürünün oluşmasında sorumluluğu olan herkes
Keşfedici Geri Bildirim Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • Birlikte çalıştığı tüm çalışanların bireysel öğrenmelerine katkı sağlamak
 • Gelişim ve olumlu değişim süreçlerini destekleyecek yapıcı etkileşim ortamı yaratmak
 • Bireylerin yansıtma, geri bildirme ve sorarak; kişilerin güçlü yanlarını keşfederek ve daha iyi olabilecekleri alanları geliştirmeyi sağlayacak beceri modelini oluşturmak
 • Geri bildirim vermeyi ve almayı, yönetimsel tarzları içerisinde içselleştirerek bir yönetim tarzı haline getirmelerini sağlamak
Keşfedici Geri Bildirim Eğitim Programı Yöntemi

Keşfedici Geri Bildirim Programı salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Keşfedici Geri Bildirim Eğitim Programı İçeriği
 • Öğrenmede ve kendini keşfetmede derinleşme ile öğrenme katmanları
 • Geri bildirim tanımı
 • Geri bildirim zihniyeti, varsayımlar
 • Geribildirim tarzları, X-Y ekseninde hangi noktadayız?
 • Cesaret, özgüven, dinleme becerisi, odaklanma ve geri bildirim
 • Geri bildirim etkisi oluşturan soru sorma becerisi
 • Geri bildirim çeşitleri
 • Takdir ve önemi
 • Geri bildirim verme metodu
 • Zamanlaması, verme ve alma şekli(uygulamalar)