Konuşarak Fark Yaratma

Konuşarak Fark Yaratma

SBM DERİN VE İLERİ, People Dynamics Learning Group Inc. ile işbirliği yaparak size kurum içi konuşmaları ile performansı belirleyen tüm yöneticiler, dış ve iç müşteri ile sonuca yönelik konuşmalar yapan tüm destek bölüm çalışanları, ekipleri yöneten takım liderleri, kısaca konuşan herkes için ” Konuşarak Fark Yaratma™ ” programını tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Konuşarak Fark Yaratma Programı Sonrası Kazanımlar

 • Kaliteli konuşma
 • İletişim
 • Dinleme
 • Soru sorma
 • Geribildirim

Program Süresi

 • 2 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

Konuşarak Fark Yaratma Programı

SBM DERİN VE İLERİ, People Dynamics Learning Group Inc. ile işbirliği yaparak size kurum içi konuşmaları ile performansı belirleyen tüm yöneticiler, dış ve iç müşteri ile sonuca yönelik konuşmalar yapan tüm destek bölüm çalışanları, ekipleri yöneten takım liderleri, kısaca konuşan herkes için ” Konuşarak Fark Yaratma™ ” programını tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bu program yeni C dünyasında başarılı olmak için gerekli konuşmaları yapma becerileri geliştirmek isteyen (yöneticiler, takım liderleri, satış ekipleri) kurumlar için tasarlandı.

Bu program konuşma becerilerinin yeni iş dünyasındaki herkes için değerli bir nitelik haline geldiğinin farkındalığıyla hazırlandı. Bu yeni dünyada konuşma avantajı elde etmek için, kişilerin Konuşma Zekalarını™ geçmişte yeterli gelen düzeyin çok daha üzerine çıkarmaları gerekmektedir. Bu, Konuşma Zekası™ kavramını ele alarak, içeriği farklı olan konuşma ortamlarında konuşma yeteneğini geliştirecek araçlar ve süreçler sağlar.

Kurumlar aşağıdaki gerekçelerle bize başvurmaktadır:

 • Çalışanlarının C- dönüşümünü yapabilmesine yardımcı olmak,
 • Sonuç almak için bir iş süreci olarak konuşma kalitesini arttırmak,
 • Yüksek kalitede iş birliği ortamları oluşturmak için takım ve grupları desteklemek,
 • Pratik ve etkin öğrenme deneyimi sağlamak.
Konuşarak Fark Yaratma™ Programı için Bize Hız Kazandıran Güç

Büyük C Değişimi

Liderliğin çehresi değişiyor. Bu değişim, iş dünyası, organizasyon ve liderliği şekillendiren büyük akımlar üzerine yazılanların, düşünülenlerin ve yapılan araştırmaların çoğunun konusudur.

Biz, liderliğin bu değişen yüzünü kendi işimizde de verdiğimiz liderlik gelişim programları, takım koçluğu, liderlik koçluğu, beceri eğitimi koçluğuyla tüm dünyada ve Türkiye’de çalıştığımız kurumlarda deneyimliyoruz. İş dünyasında büyük bir kültür değişiminin ortasındayız: eski tarzda emir-komuta zincirinden yeni, daha işbirlikçi bir çalışma tarzına dönüşüm. Buna C dönüşümü diyoruz.

Kurumlar ve liderler çoğunlukla bu değişimi fark ediyorlar. Ancak bu dönüşümün kendileri ve kurumları için doğuracağı sonuçları tam olarak anlamakta zorluk çekiyorlar. Ayrıca sonuçları anladıkları zaman bile, dönüşümün diğer tarafında başarılı olmak için gerekli beceri ve yetenekleri geliştirmekte zorlanıyorlar.

Biliyoruz ki; büyük ölçüde iş birliği gerektiren bir çalışma şekli ve yönetme yeteneği, dönüşümün diğer tarafında güçlenerek başarılı olmak isteyen liderler, takımlar ve kurumlar için büyük önem taşır. Yüksek düzeyde iş birliği, aynı zamanda başlıca 2 liderlik yeteneği gerektirir: (1) Birbirinden farklı birçok durumda etkin konuşma becerileri ve (2) kaliteli bağ kurma, iş birliği ve konuşmalar için katkı sağlayan sosyal ortam ya da iklimi yaratma ve sürdürme yeteneği.

Hepimizin nasıl konuşmamız gerektiğini bilirken ve yıllara dayanan deneyimimiz varken, liderlerin işte ve hayatta daha etkili olmak için Konuşma Zekalarını™ arttırmaları gerektiğini savunuyoruz. Konuşma Zekası terimini; konuşurken, bireylerle ve gruplarda azami bağ kurmak için gerekli olan yeteneğimizi tanımlamak için kullanıyoruz. Bu yetenek, hem dış dünyada (iş ortamı, kültürel ortam, sosyal ortam, vb.) hem de iç dünyamızda (düşünceler, duygular, zihniyet, vb.) neler olduğunu okuma ve karşılığını verme yeteneğini ve bu bilgileri istenilen sonuçları yaratacak anlamlı konuşmalar yapmak için azami olarak kullanabilmeyi içerir.

Yükseltilmiş Konuşma Zekası™ için İş birliği Çağrıları

Başarılı çalışma ve yönetmenin merkezinde olan ileri boyutlardaki bir iş birliği ile, birbirinden farklı birçok durumda etkili konuşma yapma yeteneği liderlere, takımlara ve kurumlara belirgin bir avantaj sağlar. İleri konuşma becerileri olmadan, günümüz iş ortamında başarılı olmak için gereken iş birliğini sağlamak mümkün değildir. Yüksek düzeyde konuşma becerileri geliştirmek ve farklı durumlarda konuşurken yetkin olmak isteyen lider ve takımlara büyük bir konuşma avantajı sağlayacaktır.

Önermemizde sadece ‘zor konuşma’ ya da koçluk konuşmasında değil konuşma yeteneğimizde genelde bir noksanlık/eksiklik olduğunu belirtiyoruz. Yeni çalışma ve yönetim koşulları normal, doğal olarak edindiğimiz “konuşma zekamızın” üzerinde bir taleple karşı karşıya bırakıyor. Bundan dolayı, hangi düzeyde olurlarsa olsunlar liderlerin “konuşma zekalarını” geliştirmeleri gerekiyor. Bu, onların farklı birçok konuda konuşurken daha etkili olmalarına ve bugünün iş dünyasında “konuşma avantajı” sağlamalarına yardımcı olacaktır. Liderlere ve takımlara pratik konuşma araçları ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatları sunmak bu önemli avantajı elde etmelerinde yardımcı olabilecektir.

Bireysel ve kurumsal başarı için konuşmayı en önemli öz beceri olarak konumlandırır, Konuşarak Fark Yaratma programı bireylerin konuşma zekası yeteneğini hem dış dünyada ( iş ortamı, kültürel ortam, sosyal ortam vb.) hem de iç dünyada ( düşünceler, duygular, zihniyet vb.) neler olduğunu okuma, karşılığını verme ve bu bilgileri istenilen sonuçları yaratacak anlamlı, yapıcı konuşmalar yapmak için kullanılabilmesini sağlayan bir programdır. Konuşma zekasının geliştirilebilir olduğu inancı ile gerekli kaliteli konuşma algoritması, becerileri ve zihniyet modelleri programda uygulamalı olarak ele alınır

Konuşarak Fark Yaratma Eğitim Programının Amacı

İletişimde;

 • Konuşma zekasının gereklerini öğrenmek ve geliştirmek
 • Konulara ve sorunlara farklı açılardan bakabilmek
 • Konuşmada akıcılığı sağlamak
 • Değer yaratarak çözüm üretmek
 • Akıllıca konuşmalarla avantaj sağlamak
 • Kolektif zekayı oluşturmak
 • Dinleme, soru sorma ve söyleme becerilerini geliştirmek
Kimler Konuşarak Fark Yaratma Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • Uzmanlar
 • Yöneticiler
 • Müşteri ile iletişimde olan herkes
 • Dış ve iç müşteri ile sonuca yönelik konuşmalar yapan tüm destek bölüm çalışanları
Konuşarak Fark Yaratma Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • Farklı birçok durumda etkin konuşma becerileri
 • Kaliteli bağ kurma
 • Konuşma zekasını kullanma
 • İş birliği ve konuşmalar için katkı sağlayan iklimi yaratma ve sürdürme yeteneği
 • Enerjik düşünme
 • İletişimde yaratıcı ve yenilikçi çözümler
 • İş gücünüzün kolektif zekasının daha iyi yönetilmesi
Konuşarak Fark Yaratma Eğitim Programı Yöntemi

Konuşarak Fark Yaratma Programı çoklu düzeylerde kurumlarda denenmiş ve kanıtlanmış somut teoriye dayanır. Program salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir “sistem” olarak anlamalarına imkan verecek kavramaları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler. Masa üstünde gerektiğinde başvurabilmeniz için size yardımcı olacak araçlar/kartlar içerir.

Konuşarak Fark Yaratma Eğitim Programı İçeriği
 • Konuşma tanımı ve önemi
 • İdeal konuşmanın ve konuşmacının özellikleri
 • Konuşmada mevcut durum analizi ve yorumu
 • Konuşma zihniyeti
 • Dil temizliği
 • Dil kalıpları
 • Kanıtlanmış ve uygulamalı “değişim için konuşma” modeli
 • 5C konuşma akışı
 • Etkili konuşmalar yapabilmek için gerekli Sor, Söyle, Dinle becerileri
 • Geribildirim alma/verme ve konuşmalarda yeri