Liderlik Koçluğu

Liderlik Koçluğu

Liderlik Koçluğu; kurumsal hayatın içinde kendilerine ve diğerlerine liderlik etme gerekliliğine sahip tüm yöneticilerin değişim yaşadığı her dönemde, gizlilik esasına dayanarak ve koçluk alan kişinin gönüllü olarak katılımı ile; kişinin potansiyelini fark etmesi, özel ve profesyonel iş yaşamında belirlediği hedeflere ulaşması için rehberlik etme sürecidir.

Liderlik Koçluğu Programı Sonrası Kazanımlar

 • Liderlik
 • Yönetici koçluğu
 • Executive koçluk
 • Değişim
 • Zihniyet

Program Süresi

 • 10 saat yüz yüze görüşme
  2-3 haftada bir 1’er saatlik seanslar halinde
 • Değerlendirme toplantısı
 • Süreç 6-8 ayda tamamlanmaktadır

Bizimle İletişime Geçin

Liderlik Koçluğu Programı

Öğrenmenin kalıcı bir dönüşüme ulaşması için tüm koçluk görüşmeleri, sürece yayılan, derin, kaliteli ve yapılandırılmış konuşmalar ile gerçekleştirilir. Koçluk görüşmeleri öncesi belirlenen hedefler ve konu başlıklarına odaklı koçluk buluşmaları/konuşmaları yapılır. Çift taraflı bir öğrenme mekanizması ve yapıcı etkileşimin tüm fırsatları değerlendirilir. İçgörü bu derin konuşmalar sayesinde oluşur.

Koçluk görüşmeleri bir değişim ve dönüşüm yolculuğuna fırsat tanır. Büyük öğrenmeler sadece anlık konuları değil hayatın genelinde karşımıza çıkabilecek benzer tüm konulara yaklaşımımızı olumlu şekillendirerek genel öğrenme prensiplerini içselleştirmemizi sağlar. Liderlik koçluğu bu yüzden konunun çözülmesine değil, kişiye ve gelişimine yöneliktir. Tüm koçluk görüşmeleri konusunda uzman ve gerekli yetkinlik / yeterliliklere sahip ICF akredite koçlar tarafından gerçekleştirilir.

Liderlik Koçluğu Programı ile
 • Yönetici yetkinliği ve becerilerinde gelişim sağlamak ve deneyimleri paylaşmak
 • Güçlü yanlara odaklı yaklaşımı fark etmek, güçlü yanları bilinçli bir şekilde kullanmak, güçlü yanları daha da geliştirmek
 • Kendini tanımak; ne istediğini? Niçin istediğini? Nasıl istediklerine ulaşacağını keşfetmek
 • Birlikte çalıştığı ve yaşadığı kişilere ilham veren ve olumlu davranışları bulaştırma kapasitesini artıracak zihniyet ve becerileri kazanmak
 • Hem kişisel hem de profesyonel yaşamda karşılaştıkları sorunlara kalıcı ve etkili çözümler üretmelerine yardımcı olmak
 • Öğrenmeyi öğrenme stratejilerini geliştirmek
 • Başkalarının öğrenmeyi öğrenmelerine kaynak olmak
 • Tarafsız ve bağımsız bir öğrenme – gelişme ortamı sunarak yöneticilerin vizyon sahibi liderlere dönüşmesini sağlamak
Kimler Liderlik Koçluğu Programına Katılım Sağlayabilir
 • Değişim yaşayan herkes
 • Üst düzey yöneticiler
 • Orta düzey yöneticiler
 • Yöneticiliğe yeni atananlar
 • Yönetici olma potansiyeli olan ve gelişim havuzlarındaki adaylar
 • Sorumluluk/ etki alanı yüksek olan ve değişen yöneticiler
 • Hayatlarında hızlı ve köklü değişiklik yaşayan liderler
 • Proje liderleri
 • Takım liderler
 • Özel hayatlarında zorlayıcı değişim veya travma yaşayanlar
 • Sürekli gelişmek ve kendini yenilemek isteyen yöneticiler
 • Önemli karar alma süreçlerini yönetme arefesinde olanlar
Liderlik Koçluğu Programı Sonrası Kazanımlar
 • Kişinin kendisini tanıması ve değerlerinin keşfi ve eylemleri ile uyumu
 • Kişinin ilişkilerini etkin bir şekilde yönetebilmesi
 • Bir Lider olarak zihniyet modelinde farkındalık ve gerektiğinde geliştirebilme kası oluşması
 • Liderlik yetkinliklerinde farkındalık ve ideale dönüşüm
 • Kişisel olgunlaşma ve netlik kazanma
 • İş ve özel hayat dengesinin sağlanması
 • Kişisel özelliklerinde (sabır, sakinlik, güvenilir ve güvenen olma, hoşgörü, insan -performans odak dengesi, öncelikleri belirleme, netlik, doğallık, samimiyet …vb.) iyileşme
 • Sorunların çözümündeki bakış açısını genişletmesi
 • Geliştiren, öğrenmeye hizmet eden koçvari bir lider olunması
 • Berraklık, sadelik ve basitliğin içselleştirilmesi
 • Kişisel ve profesyonel hedeflerin gerçekleştirilmesi
 • Eşikleri algılaması ve bu eşiklerden atlamanın yollarını keşfetmesi
 • Profesyonel ve bireysel yaşamda yetkinliklerin ve davranışların istenilen sonuca ulaşmasında karar verebilme yetkinliğinin güçlenmesi
 • Bilgeliğe ve rol model oluşa dönüşümün başlaması
Liderlik Koçluğu Programı Yöntemi

Liderlik koçluğu; birebir ve sırdaşlık ilkesi ile yargısız ve yetişkin-yetişkin iletişimine dayalı, yapılandırılmış konuşmalar ile gerçekleştirilir. Öneri ve yönlendirmelerden uzak kişinin kendi içgörüleri ile farkındalık yaşaması ve öğrenme deneyimlemesi sağlanır. Kişinin kendi cevaplarını kendi potansiyelinde bulması, düşünerek keşfetmesi, özgüven ile eyleme dönüştürerek her eyleminden de öğrenmesi sağlanır.

Konulara odaklanmak yerine kişiye odaklanılır. Dünyaya bakış açısında farkındalık ve gerekli değişimleri yaparak nelerin mümkün olabileceği keşfi sağlanır. Seçimleri değiştirmenin sonuçları ve etkileri nasıl değiştirebileceği deneyimletilerek öğrenmeye fırsat sağlanır.

Öğrenmeyi öğrenmek; liderlik koçluğunun en önemli çıktısıdır. Bu sayede koç olmadan da nasıl kalıcı ve sürekli bir olma hali sağlanır, derinleşilir, geri dönüşümsüz gelişim oluşur tecrübesi öğrenilir.

Liderlik Koçluğu Programı Süreci
 • Koçluk alacak kişi, yöneticisi, İnsan kaynakları yönetimi ile koçluk süreci hedeflerinin belirleneceği “Hedef Belirleme Toplantısı”
 • Tercihen liderlik / kişisel değerlendirme test ve araçlarının kullanılması
 • Toplam 10 saat görüşmeyi 2-3 haftada bir 1’er saatlik seanslar halinde ( ilk görüşme 2 saatlik keşif görüşmesidir.) yüz yüze veya online görüşmeler
 • 10 saat (9 görüşme) sonrası koçluk alan kişi, yöneticisi, insan kaynakları yönetimi ile koçluk sürecinin değerlendirme toplantısı
 • Süreç 6-8 ayda tamamlanmaktadır
Liderlik Koçluğu Programı İçeriği
 • Anında / Zamanında / Anbean satış yönetimi
 • Zihniyet kavramı
 • ASK becerileri
 • Gözlem
 • İdeal satış süreci ( Şirketin satış adımları)
 • Soru sorma
 • Dinleme seviyeleri
 • Geri bildirim
 • Eylem planı tasarlama
 • Eylemlerin takip sistemi
 • Acil durum soru kiti
 • Odaklanma çerçevesi
 • Yüz yüze olmayan An’da Satış Koçluğu