Mentor Koçluk

Mentor Koçluk

Profesyonel koç olma yolculuğunda olan ve ICF (Internatianol Coach Federation) akredite koç olmanın bir gereği olarak mentor koçluk hizmeti ile koçluk becerilerini geliştirmek ve derinleştirmek üzerine yoğunlaşmış bir programdır.

Mentor Koçluk Programı Sonrası Kazanımlar

 • Etkileşim
 • Performans
 • Verimlilik
 • Ekip ruhu
 • Ortak hedefler

Program Süresi

 • 10 saat mentor koçluk
  15 günde bir 1’er saatlik görüşme
 • Toplam süreç yaklaşık 6 ay sürer

Program Süresi

 • 2 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

Mentor Koçluk Programı

ICF akredite bir koçluk okulunun formasyon programını tamamlayan ve öğrenme yolculuğuna devam etmek isteyen tüm koçların deneyimleyebileceği bir programdır. Mentor koçlarımız ile tüm koçluk yetkinliklerini kapsayacak uygulamalı, teoriyi destekleyen, kayıt yapılmış koçluklara süpervizyon ve geri bildirim verilerek öğrenme döngüsü çalıştırılır.

Mentor Koçluk Programının Amacı
 • ICF Koçluk standartlarını sağlaycak becerileri geliştirmek ve derinleştirmek
 • Akredite Koç olmanın bir koşulu olan Mentor Koçluk’u alabilmek
 • Danışan koltuğunda olmanı fırsatını öğrenmeye dönüştürmek
 • Bütünsel bir koçluk sürecinin tamamını yaşayarak zaman dayalı öğrenme ve değişimin dinamiklerini deneyimlemek
 • Yetkinlikleri detaylandırmak ve pekiştirmek
 • Uygulamalarla ustalaşmak
Kimler Mentor Koçluk Programına Katılım Sağlayabilir
 • ICF ve diğer Koçluk Akreditsyonunu almak isteyen tüm koçlar
 • Koçluk becerilerini 3. bir gözün bakış açısı ile geliştirmek isteyen tüm koçlar
 • Farklı koçluk okul / disiplin / eğitim geçmişine sahip ve koçluğunu zenginleştirmek isteyen koçlar
 • Kurum içi iç koçluk yapan İnsan kaynakları yöneticileri ve diğer kurum içi koçlar
Mentor Koçluk Programı Sonrası Kazanımlar
 • Tüm araçların üzerinden sistematik olarak geçilmesi
 • Sizin mentor koça 20-25 dk. koçluk yapmanız ve sonra mentor koçun size geri bildirim verip koçluğu değerlendirmesi
 • Sizin belirlediğiniz hedeflere yönelik olarak mentor koçun size koçluk yapması ve yapılan koçluğun daha sonra birlikte değerlendirilmesi
 • Sizin daha önce yaptığınız koçluğu kayıt edip mentor koça göndermeniz ve mentor koçun kayıtları dinleyip size geri bildirim vermes
 • Tüm ICF yetkinleri üzerinden geçip tüm koçlukların bu yetkinlikler çerçevesinde değerlendirilmesi
 • Sizin yaptığınız dışarıdaki koçluklardan istediğiniz ve tıkandığınız konuları vaka olarak mentor koça getirmeniz ve bu vakalara farklı bakış açıları kazandırıp mentor koç perspektifi ile zenginleştirme
 • Koçluk yolculuğunuzdan sonraki adımlara yönelik fikir ve tecrübe paylaşımları ile mentorluk yapılması, “yol haritası”nın belirlenmesi
 • ICF koçluk yetkinliklerinin incelenmesi ve gerekleri için tüm becerilerin derinleştirilmesi
Mentor Koçluk Programı Süreci

Toplamda 10 saatten oluşan bir mentor koçluk süreci. 15 günde bir 1’er saatlik görüşmeler halinde gerçekleştirilir. Toplam süreç yaklaşık 6 ay sürer.

Mentor Koçluk Programı Yöntemi

Süreç mentorlük alacak koçun mevcut bilgi ve beceri durumunun ICF yetkinliklerine göre değerlendirilmesi sonucu, her yetkinliğin teorik olarak üzerinden geçilmesi ile başlar. Yanlış bilinen doğrular ve doğru bilinen yanlışlar birlikte tespit edilir. Hiç bilinmeyenler üzerine de gidilerek her yetkinlikte öğrenme yelpazesi genişletilir. Süreç boyunca yapılan koçluklara geri bildirim verilerek, bir sonraki koçlukta yeni öğrenmelerin kullanılması ve etkisinin deneyimlenmesi sağlanır.

Koçluk ile ilgili farklı yaklaşım ve bakış açıları konusunda içgörü kazandırılır. Mentorlük alan kişi hem koç hem de danışan koltuğunda koçluk sürecini yaşayarak empatik öğrenme yöntemi ile de yetkinliklerini geliştirir.

Destekleyici okuma ve farklı kaynaklar sunularak koçluk altyapısı derinleştirilir.