NLP ve Müşteri Odaklılık

NLP ve Müşteri Odaklılık

NLP (Nöro Linguistik Program) eğitimi katılımcılar ile NLP kavramı ve detaylarının paylaşıldığı bir programdır.

NLP ve Müşteri Odaklılık Programı Sonrası Kazanımlar

 • Bireysel farkındalık
 • Cesaret
 • Özgüven
 • Yaratıcılık
 • Etkileme ve ikna etme

Program Süresi

 • 2 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

NLP ve Müşteri Odaklılık Programı

Özellikle satış alanında müşteri davranış ve deneyimlerini etkileyen zihinsek faktörleri NLP teknik ve teorisi ile ele alarak iletişimde sağlanabilecek kaliteyi öne çıkarır. NLP ilkeleri, metaprogramlar, NLP dil kalıplarının müşteri odaklılıkta iletişim nasıl sağlayabileceğinin beceri modeli içselleştirilir.

NLP ve Müşteri Odaklılık Eğitim Programının Amacı
 • Katılımcıların ruh hallerini fark etmeleri ve istedikleri ruh halinde kalabilme becerilerini geliştirmek
 • NLP tekniklerinin farkına varıp bir beceri modeli olarak uygulayabilmeleri, günlük uygulamalar ve geri bildirimler ile öğrenmelerinin davranış modeline dönüşmesini sağlamak
 • NLP teknikleri ile soru sorma, fikir aktarma ve ikna etme becerilerini kazandırmak
 • Aktif ve derin dinleme, dramatizasyon ve demonstrasyon ile zihinsel süreçlerin ön plana çıkartılarak dil ve davranışlara yansımasının nasıl bir programlamayla çalıştığının farkındalığını yaşatmak
 • Katılımcıların bilinçli bir şekilde uygulama yöntemlerini içselleştirerek günlük hayata yansıtmalarını sağlamak
 • Farklı dil kalıpları ve meta programların iknada, şiddetsiz iletişimde, anlamada ve kendini ifade etmekteki güçlü etkisini sağlamak
Kimler NLP ve Müşteri Odaklılık Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • Yöneticiler
 • Uzmanlar
 • İnsan kaynakları çalışanları
 • Satış yöneticileri
 • Satış uzmanları
 • İç ve dış müşteri ile iletişimde olan herkes
NLP ve Müşteri Odaklılık Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • Zihnin nasıl çalıştığını ve meta programların hayatımızı etkileme şeklini keşfetme
 • Bireysel farkındalıkların artması ve iknada dil kalıplarını kullanabilme
 • Cesaret, özgüven, yaratıcılık ve adanmışlık ruh hallerinin kazanılma deneyimi
 • İkna sürecinde NLP teknikleri ile karşıdaki kişinin zihninde olup bitenler hakkında farkındalık kazanma
 • Etkili ve güçlü soru sorma becerilerini geliştirme
 • İletişim kurduğumuz kişilerin gereksinimlerini keşfetme ve sınıflandırabilme
 • Gereksinimi karşılayacak çözümünü en uygun dil kalıbı ile sunma
 • Aktif ve derin dinleme becerisini etkili kullanabilme
 • İtirazları oluşmadan engellemeyi ve oluşan itirazları fırsata çevirebilme
 • Etkileme ve ikna etme sürecini öğrenme
NLP ve Müşteri Odaklılık Eğitim Programı Yöntemi

NLP ve Müşteri Odaklılık Programı salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

NLP ve Müşteri Odaklılık Eğitim Programı İçeriği
 • Öğrenme döngüsü ve eğitim yöntemi
 • NLP nedir? İletişim ve NLP ilişkisi
 • 4 açıdan bakış açısı (x y z w)
 • 6 boyutta dünyayı algılamamız
 • İlişkide yarattığımız etki
 • Neden ve nasıl böyle davranırız?
 • Bakış açısı değişim süreci
 • Yargılayan–Öğrenen zihniyet
 • Derin dinleme seviyeleri
 • Güçlü soru sorma
 • Algıda Filtreler
 • Evrensel Modelleme
 • Temsil Sistemleri
 • Meta Programlar
 • İçsel Benlik İşleme sistemi
 • NLP Dil Kalıpları