Profesyonel Satış Konuşması Teknikleri

Profesyonel Satış Konuşması Teknikleri

Profesyonel Satış Konuşması Teknikleri programı ile, ideal satış sürecinin tüm adımlarının berraklaşması ve profesyonel satıcıların uyguladığı tüm becerileri deneyimsel olarak uygulayabilmeleri sağlanır.

Profesyonel Satış Konuşması Teknikleri Programı Sonrası Kazanımlar

 • Satış teknikleri
 • Dinleme
 • Diyalog
 • Düşünce
 • Analiz

Program Süresi

 • 2 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

Profesyonel Satış Konuşması Teknikleri Programı

Bir müşteri ile satış konuşmasının kaliteli ve sonuca hizmet etmesinin detayları ele alınır. Pazarlama stratejileri ile uyumlu profesyonel satış konuşmaları bir metod olarak öğretiye dönüştürülür. Tamamen uygulamalara yönelik ve sektörel özelliklere göre dizayn edilerek pratik yapılarak desteklenen bir programdır.

Profesyonel Satış Konuşması Teknikleri Eğitim Programının Amacı
 • Katılımcıların ideal satış sürecini tanımlayabilmeleri
 • Etkileme ve ikna etme sürecini öğrenmelerini
 • İkna sürecinde müşterinin zihninde olup bitenler hakkında farkındalık kazanmaları
 • Etkili ve güçlü soru sorma becerilerini geliştirmeleri
 • Müşteri gereksinimlerini keşfetmeyi ve sınıflandırabilmeleri
 • Gereksinimi karşılayacak ürün çözümünü özellik-avantaj-yarar zinciri ile sunmayı
 • Aktif ve derin dinleme becerisini daha etkili kullanabilmeyi
 • İtirazları oluşmadan engellemeyi ve oluşan itirazları fırsata çevirebilmeyi
 • Müşteriden en ideal eylem ile taahhüt almayı (kapanış yapmalarını)
 • Tüm süreci kısa süreli ziyaretlerde kullanabilme becerisine ulaşmaları
 • Sözel olmayan iletişim kanallarını ve araçlarını kullanabilmeyi
Kimler Profesyonel Satış Konuşması Teknikleri Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • Satış danışmanları
 • Satış uzmanları
 • Satış yöneticileri
 • Satış eğitimi veren eğitimci ve insan kaynakları yöneticileri
Profesyonel Satış Konuşması Teknikleri Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • Sadık müşteri yaratacak büyük satışı yapabilme
 • Aktif dinleme
 • Doğru ve etkili soruları doğru zamanda sorma
 • Müşterinin zihninde olup bitenlerle ilgili netleşmeyi sağlama
 • Müşteri ile olan diyaloğun yönetilmesi
 • Müşterinin düşünce, davranış ve ihtiyaçlarını analiz etme
 • Temel satış tekniklerini beceri modeli olarak uygulayabilme
 • Satış ile sonuçlanan konuşmalar yapabilme
 • Satışların gerçekte de artması
Profesyonel Satış Konuşması Teknikleri Eğitim Programı Yöntemi

Profesyonel Satış Konuşması Teknikleri Programı salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Profesyonel Satış Konuşması Teknikleri Eğitim Programı İçeriği
 • İdeal satış süreci
 • Hedefleme
 • Planlama
 • Müşteriyi satışa hazırlama
 • Soru sorma
 • Müşteri ihtiyaçları ve karşılanması
 • Yarar satma
 • Taahhüt alma
 • İtiraz karşılama
 • Dinleme
 • Benimsenme basamakları
 • Kar odaklı satış
 • Ürün-müşteri konumlama
 • Kısa süreli ziyaretlerde satış
 • Telefonda satış