Sisteme Liderlik

Sisteme Liderlik

Sisteme Liderlik Programı; kişilerin bir bütünün parçası olduğunu ve bu bütünü koruyabilmek adına olumlu etkin ilişkiler çerçevesinde gelişim ve performanslarının artırılması, eyleme dönüşümü ve uygulanması konusunda kişilere yeni beceriler sağlamaktadır.

Sisteme Liderlik Programı Sonrası Kazanımlar

 • İlişki
 • Liderlik
 • Takım koçluğu
 • İlişki koçluğu
 • Değişim

Program Süresi

 • 2 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

Sisteme Liderlik Programı

İçinde bulunduğu sistemde ( aile, departman, kurum… vb) kalıcı ve sürekli bir kültür oluşturacak liderlik modelini içerir.

Sisteme Liderlik programı, “İdeal bir sistemin yaratılmasında o sisteme nasıl liderlik edebilirim” yaklaşımıyla farkındalığı artıran Temel Liderlik Programı’nın üçüncü basamak eğitimidir

Sisteme Liderlik Eğitim Programının Amacı

Hızlı ve çoğu zaman yoğun baskı altında üretmek durumunda olan kurumlarda “Sisteme Liderlik ” programı ile yöneticilerin;

 • Güven, saygı ve olumlu ilişkiler çerçevesinde yüksek performans sergileyen takım olma becerilerinin geliştirilmesi
 • Kalıcı ve sürekli bir kültüre dönüşecek değişimin sağlanması
 • Sistemin devam edebilmesi için bireysel katkılarının sisteme olan etkisini içselleştirilmesi
 • Zor koşullarda sistemi koruyabilme ve bu tutumların kazanılması
 • Kişilerin sistemi geliştirmeye yönelik beceri ve zihniyeti benimsemesi
 • Mevcut performans ve verimlilik hakkında farkındalık oluşturulması
 • Gelişime yönelik aksiyonların planlanmasında pratiklik ve uyumun sağlanması
Kimler Sisteme Liderlik Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • Sistemin parçası olan herkes
 • Geleceğe ideal ilişki ve sistemler bırakmak isteyenler
 • Takım yöneticileri
 • Takım oyuncuları
Sisteme Liderlik Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • İdeal bir sistemin yaratılmasında ve sürekliliğinde sisteme liderlik etme becerisi
 • Sistemin daha başarılı olabilmesi adına kişinin katkısının farkındalığı
 • Bilinçli ve iyi niyetli ilişkiler kurabilme zihniyeti
 • İyi bir sistem için iklimin yaratılmasındaki katkının içselleştirilmesi
 • Sistemin bir parçası olmanın sorumluluklarının benimsenmesi
 • Her an her durumda sisteme liderlik edebilme becerisinin ve zihniyetinin uygulanması
 • Sisteme liderliği sezgisel olarak öğrenme becerisi
Sisteme Liderlik Eğitim Programı Yöntemi

Sisteme Liderlik Programı salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Sisteme Liderlik Eğitim Programı İçeriği
 • Sisteme Liderlik nedir?
 • İdeal sistem nedir ? Özellikleri nelerdir?
 • En iyi sistem
 • Bilinçli ve niyete dayalı takım lideri olma
 • Metabeceriler
 • Takım sözleşmesi oluşturma ve iklimin yaratılması
 • Duygular ve yönetimi
 • Etkin takımların 2 boyutu
 • Olumluluk ve verimlilik kadranları
 • Benden bize geçiş çalışması
 • Üçüncü kimlik çalışması
 • Empati çalışması
 • Biz gemisi
 • İlişki toksinleri
 • Geri bildirim ve Takdir
 • Teoriyi pratiğe dönüştürme