Sosyal Davranış Stilleri

Sosyal Davranış Stilleri

Sosyal Davranış Stilleri eğitimi farklı ve / veya zor kişiler ile uyumlanma yetkinliğimizi geliştirmeye odaklıdır.

Sosyal Davranış Stilleri Programı Sonrası Kazanımlar

 • Etkileşim
 • Performans
 • Verimlilik
 • Ekip ruhu
 • Ortak hedefler

Program Süresi

 • 2 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

Sosyal Davranış Stilleri Programı

Sosyal Davranış Stilleri eğitimi, katılımcının kendi ve diğerlerinin sosyal stilini tanıması ile iş ve özel yaşamındaki kişilere uygun davranışı sergileyerek iletişim kalitesini arttırması ve müzakere edebilme becerisini geliştirmesinde etkin rol oynamaktadır.

Sosyal Davranış Stilleri Eğitim Programının Amacı
 • Şirket içi ve dışı ilişkilerde iletişimi güçlendirmek
 • Katılımcının kendi sosyal stilini bulmasını sağlamak
 • Çok kısa sürede karşı tarafın stilini bulma yöntemlerini öğrenmek
 • Her sosyal stile nasıl davranacağı ile ilgili stratejileri belirlemek
 • Çok yönlülüğünü geliştirmek
 • Farklı insanlarla farklı iletişim stillerinin beklentilerine göre iletişim kurma becerisini geliştirmek
 • Zor insanlarla (iç-dış müşteriler dahil) kolay şekilde iletişim kurmak ve ikna etmek
 • Davranışlarınızın zayıf ve güçlü yönleriyle ilgili iç görü kazanmak
 • Başkalarının davranışlarıyla ilgili güvenilir gözlemler yapmak
 • Diğer insanlarla davranışsal ihtiyaçlarını ve tercihlerini göz önünde bulunduran bir iletişim yöntemi geliştirmek
 • Verimli ilişkiler kurmak için, hem kendinizin hem de diğerlerinin güçlü yönlerini daha da geliştirmek
Kimler Sosyal Davranış Stilleri Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • Yöneticiler
 • Uzmanlar
 • İnsan kaynakları çalışanları
 • Satış yöneticileri
 • Satış uzmanları
 • İç ve dış müşteri ile iletişimde olan herkes
Sosyal Davranış Stilleri Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • Kişinin kendini ve diğerlerini yakından tanıması
 • İletişim kalitesinin artması
 • Çok yönlülüğün ve uyumun artması
 • Etkileme ve ikna gücünün artması
 • Müşterileri ile ilişkilerinin güçlenmesi
Sosyal Davranış Stilleri Eğitim Programı Yöntemi

Sosyal Davranış Stilleri Programı salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Sosyal Davranış Stilleri Eğitim Programı İçeriği
 • Davranış ve davranışı gözlemleme
 • Davranışın 3 boyutu
 • 4 stilin belirlenmesi
 • Kendi stilimizi belirleme
 • Başkalarının stillerini belirleme
 • Farklı stillere karşı stratejiler
 • Farklı stillerin beklentileri ve ihtiyaçları
 • Çok yönlülüğü geliştirmek için ipuçları