Takım Koçluğu

Takım Koçluğu

Program kurum içinde birbiri ile iş ilişkisi olan ve iş sonuçlarını üretmede iş birliği içinde olan kişilerin, ilişki derinliğini, kalitesini artırmaya hizmet eden bir programdır.

Takım Koçluğu Programı Sonrası Kazanımlar

 • Takım koçluğu
 • İlişki
 • Etkin takım
 • Kaliteli ilişki
 • Takım ruhu

Takım Koçluğu Program Süresi

 • 2 günlük Takım Koçluğu eğitimi
 • 1 günlük Takım Koçluğu takibi
  4-6 hafta sonra
 • 4 yarım gün Takım Koçluğu toplantıları
  6 ay boyunca 6-8 hafta aralar ile

Bizimle İletişime Geçin

Takım Koçluğu Eğitim Programı

Takım Koçluğu süreci ile bireylerin takımı oluştururken, bu ilişkiye bilinçli olarak kazandıracaklarının farkındalığına varmaları sağlanır.

Sürecin başında  takım kendisini online TDA (Team Diagnostic Assessment  ) ile ölçümler ve ilişkilerinin nerede olduğu ve nereye gitmek istediği ile ilgili derin bir iç görü kazanır. Süreç sonunda ( 8-10 ay) TDA tekrarlanır ve ilişkideki gelişim ve değişim ölçümlenerek sürecin ilişkiye olan katkısı takım ile paylaşılır. TDA Türkçe de dahil farklı diller de yapılabilmektedir.

Takım Koçluğu Eğitim Programının Amacı

Takım üyelerinin/yöneticilerin güven, saygı, olumlu ilişkiler çerçevesinde takımın ilişkisini derinleştirerek takım ilişkilerini yönetme becerilerini geliştirmelerini, mevcut performansları ve verimlilikleri hakkında farkındalık oluşturmalarını ve gelişime yönelik aksiyonları planlamalarını sağlamak ve bunları uygulama aşamasında koçluk yöntemiyle desteklemektir.

Kimler Takım Koçluğu Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • Kurumlarda tepe yönetim takımları
 • Birlikte ortak hedefe yönelmiş tüm takımlar
 • Departman yöneticilerinden oluşmuş N-1, N-2 takımlar
 • Bir süreci yöneten veya yürütenlerin oluşturduğu takımlar
 • Bir departmanın tüm çalışanlarından oluşan takım
 • Yeni bir projeye başlayacak takımlar
 • Çatışma ve sorun yaşayan ilişkilerin olduğu takımlar
 • İlişki kalitesi ve derinliğini artırmak istediğiniz tüm ilişkiler
Takım Koçluğu Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • Takım içi ilişkide olumluluğun ve verimliğinin artması
 • Birlikte keyif alınan ortamın oluşturulması
 • Yapıcı etkileşim ile takımda öğrenme ortamı oluşturulması
 • Yüksek performansın sağlanması
 • Muhtemel gerilim , çatışma ve huzursuzlukların önlenmesi
 • Ortak hedeflere ulaşılması
 • Ekip ruhunun güçlenmesi
 • Öğrenilen becerilerin tüm ilişkilere yansıması
 • Takımın üretkenliğinin ve etkinliğinin artması
Takım Koçluğu Eğitim Programı Süreci

Ölçüm uygulamasının (TDA testi opsiyoneldir) ardından 2 günlük Takım Koçluğu Eğitimi, 4-6 hafta sonra 1 günlük Takım Koçluğu takibi ve izleyen 6 ay boyunca 6-8 hafta aralar ile 4 yarım gün Takım Koçluğu toplantılarını içerir.

Takım Koçluğu Eğitim Programı Yöntemi

Takımın öğrenmesine yönelik ‘Workshop’lar, katılımcıların bir ‘sistem’ olarak takım dinamiklerini anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. ‘Workshop’lar; Takım Verimliliği Ölçümü, Takımın Profili üzerinde çalışma ve ihtiyaç ortaya çıktıkça “sürekli takım gelişimi”ne yönelik Takım Koçluğu araçlarını ve yöntemlerini içerir. Eğitim interaktif ve deneyseldir. Katılımcılar bir sonraki Takım Koçluğu görüşmesine kadar hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle seanslardan ayrılırlar.

Takım Koçluğu Eğitim Programı İçeriği
 • Öz gözlem ve farkındalık
 • Etkin / iyi takımların özellikleri
 • Bilinçli ve niyete dayalı takım Lideri olmak
 • Meta beceriler
 • Takım sözleşmesi oluşturma ve iklimin yaratılması
 • Duygular ve yönetimi
 • Etkin Takımların 2 boyutu
 • Olumluluk ve Verimlilik faktörleri
 • 3. Kimlik çalışması
 • İlişki toksinleri
 • Geri bildirim ve Takdir çalışması
 • Teoriyi pratiğe dönüştürmek