Yetkinlik Eğitimleri

Yetkinlik Eğitimleri

Yönetici ve liderlerin yüksek performans sağlayabilmeleri için kurumun beklediği yetkinliklere ve bunların alt davranış göstergelerine sahip olmaları gerekmektedir.

Yetkinlik Eğitimleri Programı Sonrası Kazanımlar

 • Etkileşim
 • Performans
 • Verimlilik
 • Ekip ruhu
 • Ortak hedefler

Program Süresi
Süre programın kaç yetkinliği içerdiğine göre değişmektedir.

 • 2 gün salon eğitimi
  3 yetkinlik için

Bizimle İletişime Geçin

Yetkinlik Eğitimleri Programı

Yetkinlik eğitimleri kurumsal bir liderde beklenen yetkinlikleri geliştirerek, yetkinliklerin davranışa dönüşmesini sağlamaktadır.

Yetkinlik Eğitimleri Programının Amacı
 • Katılımcıların yetkinlik kavramının anlaşılmasında uyumlanması
 • Bireylerin yetkinliklerinin ve bunlara bağlı davranış göstergelerini içselleştirmeleri
 • Performans artışının sağlanması
 • Her bir yetkinliğin gözlemlenebilir davranış ve beceri modelini yapabilir olmaları
 • Kendilerini geliştirebilme farkındalığını kazanmaları
 • Olumlu ve verimli iş ortamı kurabilmeleri
 • Kalıcı ve sürekli yetkinlik davranış kazanmaları
Yetkinlik Eğitimleri Programı
 • Başkalarını geliştirme
 • Değişim ve gelişim odaklılık
 • Etkin karar alma
 • Sonuç odaklılık
 • İkna ve etkileme
 • Temsil etme
 • Stratejik düşünme, planlama ve organizasyon
 • İletişim, İş birliği oluşturma
 • Kalite odaklılık
 • Sorumluluk alma
 • Vizyon oluşturma ve yansıtma
Kimler Yetkinlik Eğitimleri Programına Katılım Sağlayabilir
 • Tüm Yöneticiler
 • Uzmanlar
 • İK profesyonelleri
 • Performans değerlendirmesi öncesi ve sonrası yetkinliklerini ve davranış göstergelerini güçlendirmek isteyenler
 • Kurum için önemli ve yetkinlikleri geliştirilmesi gereken çalışanlar
Yetkinlik Eğitimleri Programı Sonrası Kazanımlar
 • Katılımcılar belirlenmiş yetkinlikler ve bunlara bağlı davranış göstergelerinin ne olduğu konusunda netleşir
 • Her bir yetkinliğe ilişkin öz değerlendirme yapar
 • Daha fazla sergilenmesi gereken davranışlara dair iç görü elde eder ve eyleme geçer
 • Gelişim davranışlarına ilişkin teorik ve beceri boyutunda öğrenmeler elde eder
 • Beklenen davranışları içselleştirir
 • Rekabette avantaj sağlar
 • Büyümeye ve değişime uyum sağlar
 • Performanslarını artırır
 • Performans görüşmelerini beklenen şekilde gerçekleştirir
 • Zaman kazanır
 • Çevrelerine rol model olur
 • Üst pozisyonlara daha hazır hale gelir
 • Motivasyonları ve şirket bağlılıkları artar
Yetkinlik Eğitimleri Programı Yöntemi

Yetkinlik Eğitimleri Programı salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir “sistem” olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Yetkinlik Eğitimleri Programı İçeriği
 • Başkalarını geliştirme
 • Değişim ve gelişim odaklılık
 • Etkin karar alma
 • Sonuç odaklılık
 • İkna ve etkileme
 • Temsil etme
 • Stratejik düşünme, planlama ve organizasyon
 • İletişim, İş birliği oluşturma
 • Kalite odaklılık
 • Sorumluluk alma
 • Vizyon oluşturma ve yansıtma