Zaman ve Yaşam Yönetimi

Zaman ve Yaşam Yönetimi

Zaman ve Yaşam Yönetimi eğitimi; iş ve kişisel hayatımızda zamanı daha verimli ve planlayarak, zamanı doğru kullanarak hayatımızdaki dengeyi sağlamayı destekleyen bir eğitim programıdır.

Zaman ve Yaşam Yönetimi Programı Sonrası Kazanımlar

 • Etkileşim
 • Performans
 • Verimlilik
 • Ekip ruhu
 • Ortak hedefler

Program Süresi

 • 2 gün salon eğitimi

Bizimle İletişime Geçin

Zaman ve Yaşam Yönetimi Programı

Zamanı algılama şeklimizi değiştiren, zamanla boğuşmaktan, zamanla dans etmeye dönüşen bakış açısı geliştirilir. Geleneksel zaman yönetimi yaklaşımından modern ve yeni kuşak zaman yönetimine geçişi sağlayan program; zamana ve yaşama saat ile bakmak yerine pusula ile bakmayı fark ettiren yeni bir ilgi odağı sağlar.

Zaman ve Yaşam Yönetimi Eğitim Programının Amacı
 • Zaman kavramını doğru algılaması
 • Önem ve öncelik kavramlarında bilinçlenmesi
 • Sürekli stres halinde olmak yerine daha planlı ve organize hareket etmesi
 • Gerektiğinde esneklik göstererek uyum sağlaması
 • Kendi zaman yönetimi gelişiminin başkalarına ve kuruma olan katkısını fark etmesi
 • Zamanı yönetmenin yanı sıra yaşamını yönetmeyi beceri haline getirmesi
Kimler Zaman ve Yaşam Yönetimi Eğitim Programına Katılım Sağlayabilir
 • Zamanı ve yaşamı etkin kullanmak isteyen herkes
Zaman ve Yaşam Yönetimi Eğitim Programı Sonrası Kazanımlar
 • Etkin planlama
 • Kalite odağında artış
 • Önem ve öncelikleri farketme ve berraklaştırma
 • Verimlilikte artış
 • Daha özgür ve keyifli bir yaşam
 • An’ın tadını çıkarma
 • An’ı verimli kullanma
 • İsraf edilen zamanın bize hizmet eder hale gelmesi
 • Zaman kazanımı
Zaman ve Yaşam Yönetimi Eğitim Programı Yöntemi

Zaman ve Yaşam Yönetimi Programı salon eğitimi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Zaman ve Yaşam Yönetimi Eğitim Programı İçeriği
 • Zaman farkındalığı yaratmak
 • Zaman yönetiminde 4 farklı kuşak
 • Vizyon oluşturma / hedefleme
 • Önem ve önceliklerin belirlenmesi
 • Covey kareleri
 • Kilit alanlar
 • Planlama
 • Fil görevler
 • Zaman çalıcılar
 • Toplantılar
 • Stres yönetimi